7/2023

Käsiteltävät asiat:

120 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

121 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

122 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

123 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 30.4.2023

124 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.4.2023 (33,3 %)

125 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

126 § Maksusaatavien poistaminen tileistä

127 § Perimättä jääneiden vanhustyön maksujen poistaminen tileistä (ei julkinen, julkl

21.5.1999/621 § 23)

128 § Työllisyyden kuntakokeilu, yhteistyösopimusten hyväksyminen

129 § Kunnanvaltuuston 24.4.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

130 § Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2022

131 § Kunnanjohtajan vuosiloma

132 § Pysäköintialueen käyttölupa koirien ryhmänäyttelyyn ajalla 22.-23.7.2023

133 § Anomus jätekatoksen rakentamiseksi kunnan maalle

134 § Osavuosiraportti 1/2023

135 § Kunnanhallituksen vaali

136 § Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2023

137 § Kunta-alan sopimuskorotukset 1.6.2023

138 § Ilmoitusasiat

139 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20230605