2/2024

Käsiteltävät asiat:

27 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

28 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

29 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

30 § Verovarojen tilitykset kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.1.2024

31 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

32 § Metsänhakkuu, 2024

33 § Kunnanviraston kesäsulku

34 § Pienyritystoiminnan avustukset 2024

35 § Nuorten työharjoittelijoiden palkkaaminen

36 § Maatalouden kehittämismääräraha 2024

37 § Osavuosiraporttien laatimisohje

38 § Tilinpäätösarvio vuodelta 2023

39 § Varhan kuntakirje koskien sotepe-käytössä olevia tiloja

40 § Europarlamenttivaalien ulkomainonta

41 § Europarlamenttivaalit 2024, äänestysalue ja äänestyspaikat

42 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen

43 § Vesihuoltolaitoksen maksujen tarkastaminen

44 § Lisämääräraha, ulkoikkunoiden uusinta 2023

45 § Ilmoitusasiat

46 § Muut asiat

47 §  Lausunto Turun Hallinto-Oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien viljamakasiinin wc:n poikkeamislupaa

Khall pöytäkirja 20240205