10/2023

Käsiteltävät asiat:

175 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

176 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

177 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

178 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.7.2023

179 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.4.2023 (33,3 %)

180 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

181 § jäsenten valitseminen Kosken Tl taidesäätiön valtuuskuntaan

182 § Osavuosiraportti 2/2023

183 § Kunnan edustajien valitseminen yhteistoimintaryhmään

184 § Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa

185 § Hakemus yleisavustuksesta

186 § Määrärahojen siirto ja lisämääräraha

187 § Valtuustoaloite, Pertti Kujala

188 § Valtuustoaloite, palstaviljelyn mahdollistaminen koskella tl

189 § Kokousedustajan valinta Loimijoen kuntapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja

suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

190 § Kosken Tl kunnan osallistuminen seutuhankintaan

191 § Sivistysjohtajan viran järjestelyt

192 § Lisävastuukorvaus Jouni Karvonen

193 § Lisävastuukorvaus Piritta Sihvonen

194 § Aiesopimus skutsi kuulee hankkeeseen osallistuminen

195 § Ilmoitussiat

196 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20230904