9/2022

Käsiteltävät asiat:

 

133 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

134 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

135 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

136 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 30.4.2022

137 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.5.2022 (41,5%)

138 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

139 § Hakemus yleisavustuksesta/ Kosken Tl yrittäjät

140 § Hakemus yleisavustuksesta/ Kosken Tl nuorisoseura

141 § Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2022 kutsuntaan

142 § Tilintarkastusmuistio vuoden 2021 tarkastuksesta

143 § Tilinpäätös 2021

144 § Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadinta

145 § Määräaikaisuuden peruste / toimen vakinaistaminen varhais-

kasvatuksessa

146 § Varhaiskasvatuksen palkkojen tarkastaminen

147 § Kiinteän omaisuuden myynti, Jallin mökki

148 § Ilmoitusasiat

149 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20220704