5/2022

Käsiteltävät asiat:

67§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

68§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

69§ Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

70§ Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.3.2022

71§ Talousarvion toteutuminen 1.1. – 28.2.2022 (16,6%)

72§ Etuosto-oikeuden käyttäminen

73§ Suunnittelutarveratkaisu: Jäteveden puhdistamo

74§ Valtuustoaloite palvelukeskuksen laajentamiseksi

75§ Valtuustoaloite vanhustentyön palkoista

76§ Puuston myynti vuonna 2022

77§ Kirjanpitäjän virka

78§ Maatalouden kehittämismääräraha 2022

79§ Pienyritystoiminnan avustukset 2022

80§ Kiinteän omaisuuden myynti, Jallin mökki

81§ Kunnanvaltuuston 7.2.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

82§ Ilmoitusasiat

83§ Muut asiat

Kh pöytäkirja 20220404