2/2022

Käsiteltävät asiat:

20§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

21§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

22§ Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

23§ Verovarojen tilitykset, Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.1.2022

24§ Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.12.2021

25§ Etuosto-oikeuden käyttäminen

26§ Sopimus irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten vastaanottamisesta ja

tilapäisen hoidon järjestämisestä

27§ Valtuustoaloite, koirapuisto

28§ Kunnanvaltuuston 20.12.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

29§ Takauksen myöntäminen/ Kosken taidesäätiö

30§ Lausunto Härkätien yhteistoiminta-alueen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta vuosille

2022 – 2025

31§ Valtuustoaloite koskelaisten palveluiden käyttämiseksi kuntaseminaareissa

32§ Valtuustoaloite tuulipuiston rakentamiseksi Kosken tl kuntaan

33§ Ilmoitusasiat

34§ Muut asiat

 

Kh pöytäkirja 20220131