11/2021

Käsiteltävät asiat:

151 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

152 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

153 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

154 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2021 ( 58,3%)

155 § Kunnanhallituksen kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

156 § Kunnan edustajien valitseminen yhteistoimintaryhmään

157 § Kunnan edustus lautakunnissa

158 § Kunnan edustajien valitseminen yhtiökokouksiin

159 § Jäsenten valitseminen Kosken kala- ja rapuseuran johtokuntaan

160 § Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten valinnat / kunnanhallitus

161 § Jäsenten valitseminen kunniamerkkitoimikuntaan

162 § Toimistosihteeri/ keskusarkistonhoitajan viran täyttäminen

163 § Lisävastuukorvaus Piritta Sihvonen

164 § Kunnanvaltuuston 18.8.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

165 § Tonttivaraus Leppätie 1 ja 3/ Matti Boman

166 § Ilmoitusasiat

167 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20210830