5/2021

Käsiteltävät asiat:

54 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

55 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

56 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

57 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

58 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.3.2021

59 § Kunnanvaltuuston 22.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

60 § Kesätyöllistämistuki nuorille 4H-yrittäjille

61 § Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille

62 § Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus

63 § Pienyritystoiminnan avustukset 2021

64 § Asunnon vuokraus/ yhdistystalon vuokra-asunto

65 § Työterveyshuollon sopimuksen määräaikainen jatko

66 § Aluearkkitehtisopimuksen tarkistaminen

67 § Ilmoitusasiat

68 § Muut asiat

69 § Kuntavaalit 2021, äänestysalue ja äänestyspaikat

70 § Kuntavaalien ulkomainonta

Kh pöytäkirja 20210329