9/2021

Käsiteltävät asiat:

111 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

112 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

113 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

114 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.5.2021 ( 41,5 %)

115 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

116 § Kunnanvaltuuston 21.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

117 § Kunnanjohtajan vuosiloma

118 § Perimättä jääneen kausikorttimaksun poistaminen tileistä

119 § Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2021 kutsuntaan

120 § Pienyritystoiminnan avustukset 2021

121 § Asemakaavoitus/ Pappila

122 § Maa-alueen ostaminen seurakunnalta

123 § Sivistysjohtajan valinta

124 § Toimistosihteeri/ keskusarkistonhoitajan viran täyttäminen

125 § Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadinta

126 § Kuntavaalien tulos

127 § Asuintonttien metsänhoito

128 § Ilmoitusasiat

129 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20210628