15/2022

Käsiteltävät asiat:

229 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

230 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

231 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

232 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

233 § Kunnanvaltuuston 27.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

234 § Kaavoituskatsaus 2023

235 § Nimeämispyyntö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja alueen kuntien väliseen

maahanmuuttajapalveluiden ja kotouttamisen yhteistyöryhmään

236 § Varsinais-Suomen kestävän kasvun aiesitoumus

237 § Työterveyshuollon sopimuksen määräaikainen

238 § Ilmoitusasiat

239 § Muut asiat

 

pöytäkirja 20221128