4/2023

Käsiteltävät asiat:

65 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

66 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

67 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

68 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.3.2023

69 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-28.2.2023 (8,3%)

70 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

71 § Vesihuoltolaitoksen maksujen tarkastaminen

72 § Kotitalouden lehtorin viran (0112) muuttaminen kotitalouden tuntiopettajan tehtäväksi 1.10.2023 alkaen

73 § Valtuustoaloite, aurinkosähkökenttä – kunnan sauna

74 § Sisäisen valvonnan ohje

75 § Liikenneturvallisuusryhmän kuulumiset

76 § Digitaitoja ikääntyville – hankkeen esittely

77 § Muut asiat/ Kosken Tl kunnan osallistuminen voimaa vanhuteen- ohjelmaan

78 § Tuki öljysäiliöiden tarkastukseen 2023

79 § Kunnanvaltuuston 13.2.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

80 § Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

81 § Poikkeamislupahakemus: Honkamäentie 21a

82 § Tilinpäätös vuodelta 2022

83 § Ilmoitusasiat

84 § Muut asiat

Khall pöytäkirja20230327