3/2023

Käsiteltävät asiat:
49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
50 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
51 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset
52 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 28.2.2023
53 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.1.2023 (8,3 %)
54 § Etuosto-oikeuden käyttäminen
55 § Vesihuoltolaitoksen maksujen tarkastaminen
56 § Perhepäivähoitajien kustannusten korvaus
57 § As Oy jokilehdon a 2 – vuokran tarkistus
58 § Lausuntopyyntö maa-aineslupahakemuksesta
59 § Lausuntopyyntö luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024-2031 /
väylävirasto
60 § Tilinpäätösarvio vuodelta 2022
61 § Isosuon Energia Oy/ ehdotus tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta takamaan alueelle
62 § Etätyön tekemisen ohjeet Kosken Tl kunnassa
63 § Ilmoitusasiat
64 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20230227