14/2023

Käsiteltävät asiat:

259 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

260 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

261 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

262 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 30.11.2023

263 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.10.2023 (83,3 %)

264 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

265 § Kustannuspaikan perustaminen/ Arvi Tammisen perintö

266 § Konserniohjeen antaminen

267 § Kunnanvaltuuston 13.11.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

268 § Toimielinten osavuosiraportit 2023/9 kunnanhallitukselle/ kunnanvaltuustolle

269 § Kunnanjohtajan vuosiloma

270 § Kaavoituskatsaus 2024

271 § Hyvinvointikysely vuodelta 2023

272 § Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätetaksaksi vuodelle 2024

273 § Poikkeamislupahakemus: Hämeentie 47

274 § Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

275 § Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit hallituksen jäsenenehdokkaan  nimeäminen

276 § Virkanimikkeen muuttaminen

277 § Ilmoitusasiat

278 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20231127