12/2022

Käsiteltävät asiat:

 180 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

181 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

182 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

183 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

184 § Kopiointimaksut

185 § Kosken Tl kunnan sitoutuminen eu:n ohjelmakauden 2023–2027 leader-kuntarahoitus

jokivarsikumppanien alueella

186 § Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen  liikkeen luovutus Varsinais-Suomen

hyvinvointialueelle

187 § Toimielinten osavuosiraportit 2022/6 kunnanhallitukselle/ kunnanvaltuustolle

188 § Kosken Tl kunnan kuntastrategia

189 § Lausunto loimi-hämeen jätehuolto oy:n jätehuoltomääräyksistä

190 § Palkkasihteeri Maija Mäkisen palkantarkastaminen

191 § Perhepäivähoitajien kustannusten korvaus

192 § Perimättä jääneiden varhaiskasvatusmaksujen poistaminen tileistä ( Ei julkinen julkL

21.5.1999/621 § 23

193 § Erityisliikuntakortin käyttöönotto

194 § Ilmoitusasiat

195 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20220926