8/2023

Käsiteltävät asiat:

141 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

142 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

143 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

144 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.4.2023 (33,3 %)

145 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

146 § Hanke: Harrastamisen suomen mallin jatkuminen kosken tl kunnan perusopetuksessa

oleville lapsille ja nuorille

147 § Nuorisotyöntekijän toimen perustaminen Kosken Tl kuntaan

148 § Ikkarmäentie 3 as. 4 – vuokran tarkistus

149 § Alueen käyttölupa polte 2023-palokuntaleirin ajalle 2.7.-7.7.2023

150 § Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyösopimus

151 § Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 laadinta

152 § Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2023 kutsuntoihin

153 § Tilintarkastusmuistio vuoden 2022 tarkastuksesta

154 § Työterveyshuollon sopimuksen määräaikainen jatko

155 § Ilmoitusasiat

156 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20230626