Käsiteltävät asiat: 

71 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

72 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

73 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

74 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

75 § Sopimus sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopaikasta sekä laskutuksesta

76 § Lisämääräraha, investointihanke Koulukeskus

77 § Ilmoitusasiat

78 § Muut asiat

79 § Toimistosihteeri-arkistonhoitaja Aila Rantalan irtisanoutuminen

Kh pöytäkirja 20210426