11/2023

Käsiteltävät asiat:

196 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

197 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

198 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

199 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 30.9.2023

200 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

201 § Osavuosiraportti 2/2023

202 § Liikenneturvallisuusryhmän kuulumiset

203 § Presidentinvaalit 2024, äänestysalue ja äänestyspaikat

204 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen

205 § Aluevaalien ulkomainonta

206 § Perimättä jääneiden varhaiskasvatusmaksujen poistaminen tileistä (ei julkinen, julkl

21.5.1999/621 § 23)

207 § Poikkeamislupahakemus: Liparintie

208 § Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskija

209§ Kunnanviraston sulkuajat joulun aikaan

210§ Sopimusluonnos Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja kunnan väliseksi ict

palvelusopimukseksi ajalle 1.7.-31.12.2023

211 § Lausuntopyyntö alueellisesta hyvinvointisuunnitelma 2023-2025 luonnoksesta

212 § Oppilasesitykset maanpuolustuskurssille

213 § Koskikunnostushanke

214 § Lausunto Varsinais-Suomen liiton talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024- 2026

215 § Lausunto varainsiirtoverolain muuttamisesta sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun

lain väliaikaisesta muuttamisesta

216 § Salon työllisyysalueen muodostaminen

217 § Lausuntopyyntö sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmästä Forssan

kaupungin jätelautakunnan toimialueella

218 § Vastine vuoden 2021 arviointikertomukseen kunnanhallituksen osalta

219 § Lausunto Varhan palvelustrategiasta

220 § Ilmoitussiat

221 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20230925