6/2022

Käsiteltävät asiat:

 84§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

85§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

86§ Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

87§ Talousarvion toteutuminen 1.1. – 28.2.2022 (16,6%)

88§ Etuosto-oikeuden käyttäminen

89§ Kunnanvaltuuston 7.3.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

90§ Työsuojelun toimintaohjelma ja tasa-arvosuunnitelma

91§ Kosken Tl kunnan kuntastrategia

92§ Osavuosiraporttien laatimisohje

93§ Aloite sotaa pakenevien ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi koskella

94§ Valtuustoaloitteet Kosken Tl kunnassa

95§ Tuki öljysäiliöiden tarkastukseen 2022

96§ Ilmoitusasiat

97§ Muut asiat

Kh pöytäkirja 20220425