4/2024

Käsiteltävät asiat:

72 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

73 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

74 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

75 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 29.2.2024

76 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 29.2.2024 (16,6 %)

77 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

78 § Yhteistyösopimus ICT-palveluista Someron kaupungin kanssa

79 § Kunnanvaltuuston 13.2.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

80 § Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

81 § Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus

82 § Kirkonseudun korttelien 51,52,53 ja 56 alueen/ Pappilantähti asemakaavanmuutos

83 § Kopiointimaksut

84 § As Oy Kaunisvaarantie asunto A4 – vuokran tarkistus

85 § Ympäristönsuojelun uudet maksutaksat

86 § Ilmoitusasiat

87 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20240325