6/2024

Käsiteltävät asiat:

101 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

102 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

103 § Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sote-keskuspalvelujen

palveluverkosta

104 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20240422