3/2021

Käsiteltävät asiat:

29 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

30 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

31 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

32 § Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ja viran haettavaksi julistaminen / Kunnanjohtajan valinta

33 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

34 § Perhepäivähoitajien kustannusten korvaus

35 § Maatalouden kehittämismääräraha 2021

36 § Irtisanoutuminen / Sivistysjohtaja Mirja Rautavuori-Lehtinen

37 § Ilmoitusasiat

38 § Muut asiat

Kh 20210222