15/2021

Käsiteltävät asiat:

 223 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

224 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

225 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

226 § Toimielinten osavuosiraportit 2021/9 kunnanhallitukselle/ kunnanvaltuustolle

227 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

228 § Maa-alueen ostaminen, jätevedenpuhdistamo

229 § Myllyrannan alueen tien nimeäminen

230 § Haja-asutusalueella olevan tien nimeäminen / Munninsuontie

231 § Kaavoituskatsaus 2021

232 § Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon        jatkaminen vuodelle 2022

233 § Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

234 § Ilmoitusasiat

235 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20211122