3/2022

Käsiteltävät asiat:

37§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

38§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

39§ Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

40§ Etuosto-oikeuden käyttäminen

41§ Hyvinvointialueelle annettava selvitys

42§ Kunnanviraston kesäsulku

43§ Nuorten työharjoittelijoiden palkkaaminen

44§ Puuston myynti, 2022

45§ Perusopetuksen määrärahojen ylitys vuodelta 2021

46§ Muuttuneet tehtävät / työvuorosuunnittelu varhaiskasvatuksen opettaja

47§ Esteettömyysavustus asunto oy Kosken Tl Pappilanhaka

48§ Sosiaalisihteerin virkasuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi

49§ Kirjanpitäjän palkkaaminen

50§ Ilmoitusasiat

51§ Muut asiat

Kh pöytäkirja 20220221