12/2021

Käsiteltävät asiat:

  168 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

169 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

170 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

171 § Verovarojen tilitykset, Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.8.2021

172 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

173 § Lausunto Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta

174 § Lisämääräraha, rakennuskaavatiet

175 § Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Härkätien sosiaali- ja

terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella 1.1.2022 – 31.12.2023

176 § Aluevaalit 2020, äänestysalue ja äänestyspaikat

177 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen

178 § Kuntavaalien ulkomainonta

179 § Toimielinten osavuosiraportit 2021/6 kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolle

180 § Ilmoitusasiat

181 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20210920