15/2023

Käsiteltävät asiat:

279 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

280 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

281 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

282 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.11.2023 (91,7%)

283 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

284 § Kunnanvaltuuston 13.11.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

285 § Sähköisen arkistointijärjestelmän hankinta

286 § Valtuustoaloite, tukkuveden hinnoittelu

287 § Liikenneturvallisuussuunnitelma

288 § Uusiutuvan energian kuntakatselmus

289 § 1.1.2023 avaavan taseen hyväksyminen

290 § Nuorisokoordinaattorin työsuhteen täyttäminen

291 § Nuorisotyöntekijän palkkaaminen oppisopimuksella määräajaksi yhteistyössä Salon seurakunnan kanssa

292 § Maksuttoman varhaiskasvatuksen kriteeristö ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2024

293 § Jäsenen valinta sosiaalitoimikuntaan Minna Lehtin tilalle

294 § Ateriakuljetussopimuksen kilpailutus

295 § Elinkeinotoimikunnan perustaminen

296 § Suunnittelutarveratkaisu aurinkovoimalan rakentaminen

297 § Ilmoitusasiat

298 § Muut asiat

299 § Lausunto Valtion Väyläverkon investointiohjelmasta 2025-2032

300 § Edustajan nimeäminen Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien ja merenhoidon yhteistyöryhmään

301 § Liikennöintisopimuksen option käyttäminen

Khall pöytäkirja 20231218