7/2021

Käsiteltävät asiat:

80 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

81 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

82 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

83 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

84 § Kuntien kuuluminen Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n alueeseen EU:n ohjelmakaudella 2023-2027

85 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen / täydennys

86 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-30.4.2021

87 § Lisävastuukorvaus Mirja Rautavuori-Lehtinen

88 § Lisämääräraha, lähihoitajan vakanssin perustaminen palvelukeskukseen

89 § Kunnanjohtajan johtajasopimus

90 § Kunnanjohtajan viran vastaanottaminen

91 § Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020

92 § Kosken Tl kunnan liittyminen KL kuntahankintojen tietoturva-alueen puitesopimukseen  KLKH121

93 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2021 (25,0%)

94 § Ilmoitusasiat

95 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20210517