5/2023

Käsiteltävät asiat:

85 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

86 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

87 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

88 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

89 § Kosken Tl työväentalon kannatusyhdistyksen avustusanomus työväentalon ulkokaton

maalaukseen

90 § Ehkäisevä päihdetyön toimielimen nimeäminen ja nimeämispyyntö kunnille hyvinvointialueen

(varha) mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön verkostoon

91 § Liittyminen elintarvikkeiden ja non-food tuotteiden yhteishankintaan 1.10.2023 – 31.12.2027

92 § Te24 -uudistukseen liittyvä työllisyysalue- ja palvelustrategiaselvitys

93 § Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluhankkeen jatkokausi

94 § Isosuon Energia Oy/ ehdotus tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta takamaan alueelle

95 § Tilinpäätös vuodelta 2022

96 § Ilmoitusasiat

97 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20230417