13/2022

Käsiteltävät asiat:

197 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

198 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

199 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

200 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 30.9.2022

201 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.8.2022 (64,6%)

202 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

203 § Valtioperintö

204 § Lisävastuukorvaus Jouni Karvonen

205 § Lisävastuukorvaus Piritta Sihvonen

206 § Lausuntopyyntö maa-aineslupahakemuksesta

207 § Nuorisotilatoiminnan järjestäminen 2022-2023 ja nuorisotoiminta

208 § Lisäys talousarvioon 2022 / perusopetus

209 § Lisäys talousarvioon 2022 / varhaiskasvatus

210 § Digitaitoja ikääntyneille hankkeen käynnistäminen ja kustannuspaikan lisääminen

talousarvioon 2022

211 § Nimeämispyyntö hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin

212 § Ilmoitusasiat

213 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20221017