7/2022

Käsiteltävät asiat:

 98§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

99§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

100§ Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

101§ Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 30.4.2022

102§ Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.4.2022 (33,3%)

103§ Etuosto-oikeuden käyttäminen

104§ Valtuustoaloite, koirapuisto

105§ Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valanantamisesta aiheutuneiden kustannusten

korvaaminen

106§ Kosken Tl VPK:n avustusanomus vanhan paloauton entisöimiseksi

107§ Lisävastuukorvaus Nina Relander

108§ Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluejaosta

109§ Ilmoitusasiat

110§ Muut asiat

Kh pöytäkirja 20220516