1/2023

Käsiteltävät asiat:

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

4 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.12.

5 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.11.2022 (91,6 %)

6 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

7 § Sopimus Kosken Tl kunnan ict-palveluista hyvinvointialueelle

8 § Kunnanvaltuuston 19.12.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

9 § Eduskuntavaalit 2023, äänestysalue ja äänestyspaikat

10 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen

11 § Eduskuntavaalien ulkomainonta

12 § Toimintakertomukset vuodelta 2022

13 § Ateriakorvaukset 2023

14 § Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeet

15 § Yleis- ja taloushallinnon käyttösuunnitelma vuodelle 2022

16 § Poistettavat saatavat

17 § Käyttölupa polte 2023 leirin alue- ja tilatarpeisiin

18 § Määrärahojen siirto kustannuspaikkojen välillä

19 § Hyvinvointikertomus 2017-2021 ja hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

20 § Toimistosihteeri/ keskusarkistonhoitajan viran vakinaistaminen

21 § Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän ylijäämän palautus jäsenkunnille

22 § Määräaikaisuuden peruste / toimen vakinaistaminen ravinto- ja puhdistuspalveluissa

23 § Irtisanoutuminen

24 § Sosiaali- ja terveydenhuollon laskujen tarkastaminen

25 § Jäsenen nimeäminen maakunnallisiin työllisyyspalvelu-uudistuksen ohjaus- ja

valmisteluelimiin

26 § Ostotarjous korttelin 24 tontin 6 osasta lisämaaksi, Kumpulantie

27 § Ilmoitusasiat

28 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20230116