10/2022

Käsiteltävät asiat:

149 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

150 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

151 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

152 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.7.2022

153 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.6.2022 (50,0%)

154 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

155 § Kiinteän omaisuuden myynti, Jallin mökki

156 § Kunnanvaltuuston 29.6.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

157 § Jäsenen valinta sosiaalilautakuntaan

158 § Kunnanviraston sulkuajat joulun aikaan

159 § Ilmoitusasiat

160 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20221508