4/2020

Käsiteltävät asiat:

39 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

40 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

41 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

42 § Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ja viran haettavaksi julistaminen / kunnanjohtajan valinta

43 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

44 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-28.2.2021

45 § Paikallisen järjestelyerän jakaminen / KVTES,OVTES ja TS

46 § Vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen tarkistaminen

47 § Kunnanvaltuuston 8.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

48 § Keskusvaalilautakunnan vaali / täydennys

49 § Kunnanjohtajan puhelin

50 § Puuston myyminen, Vinari

51 § Teknisen kiinteistönhoitotehtävät / tehtäväjärjestelyt

52 § Vanhusten tehostetun palveluasuminen hankintasopimuksen jatkaminen

53 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20210315