1/2024

Käsiteltävät asiat:

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

4 § Verovarojen tilitykset kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.12.2023

5 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.11.2023 (91,7 %)

6 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

7 § Kunnanvaltuuston 11.12.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

8 § Toimintakertomukset vuodelta 2023

9 § Ateriakorvaukset

10 § Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeet

11 § Yleis- ja taloushallinnon käyttösuunnitelma vuodelle 2024

12 § Kirjastoaineiston korvausmaksut

13 § Valtionosuudet 2024

14 § Kosken Tl kunnan hallintosäännön muuttaminen

15 § Jäsenen valitseminen salon kaupungin elinvoimajaostoon

16 § Koulukeskuksen piha-alueen kehittäminen 2024-2026

17 § Kiinteistön määräosan luovutus Tuimalan Ylikoski rn:o 11-0 nimisestä kiinteistöstä

18 § Valtuustoaloite sähköisestä allekirjoituksesta

19 § Liittyminen puhtaanapidon tarvikkeiden yhteishankintaan 1.12.2023 – 30.6.2026

20 § Kunnan saaman valtionperinnön/Arvi Tamminen jakamisen periaatteet

21 § Sisäisen valvonnan ohje

22 § Seutukuntakohtaiset edustajat maakuntakaavan päivitystyön ohjausryhmään

23 § Ilmoitusasiat

24 § Muut asiat

25 § Kiinteän omaisuuden myynti, asuinrakennus Vienolantie 6

26 § Lausuntopyyntö, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Khall pöytäkirja 2024115