9/2023

Käsiteltävät asiat:

158 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

159 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

160 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

161 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.7.2023

162 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.4.2023 (33,3 %)

163 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

164 § Kunnanvaltuuston 19.6.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

165 § Edustajan nimeäminen Salon kaupungin Te-uudistuksen ohjausryhmään

166 § Lausunto pyyntö maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen muutoksesta

167 § Kunnanjohtajan vuosiloma

168 § Yhteistyösopimus Varsinais-Suomen työllistymistä edistävästä monialaisesta

yhteispalvelusta (typ)

169 § Jäsenen valinta toimitilat, erityisryhmien asuminen, maankäyttö ja liikkuminen

yhdyspintatyöryhmään

170 § Kiinteistöjen ostaminen kaunisvaaran asemakaava-alueelta

171 § Eroanomus keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä

172 § Ilmoitussiat

173 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 20230814