4/2022

Käsiteltävät asiat:

52§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

53§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

54§ Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

55§ Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-28.2.2022

56§ Etuosto-oikeuden käyttäminen

57§ Määräaikaisuuden peruste / toimen vakinaistaminen ravinto- ja

puhdistuspalveluissa

58§ Vesihuoltolaitoksen maksujen tarkastaminen

59§ Lisäbudjettiesitys nuorisotoiminnan kehittämishankkkeen toteuttamiseen vuonna 2022

60§ As oy Kasperintie asunto 1a3 – vuokran tarkistus

61§ Valtuustoaloite, koirapuisto

62§ Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n osakkeen hankkiminen

63§ Suomen kestävän kasvun ohjelman (rrf) -hankehaku Varsinais-Suomessa

64§ Ukrainan avustaminen kriisitilanteessa

65§ Ilmoitusasiat

66§ Muut asiat

Kh pöytäkirja 20220314