16/2021

Käsiteltävät asiat:

 236 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

237 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

238 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

239 § Verovarojen tilitykset kosken tl kunnalle 1.1. – 30.11.2021

240 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.10.2021 (83,3%)

241 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

242 § Konserniohjeen antaminen

243 § Varsinais-Suomen työllistymistä edistävää monialaista yhteis-

palvelua koskevan sopimuksen 2022 -2024 hyväksyminen

244 § Kunnanvaltuuston 27.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

245 § Työterveyshuollon sopimuksen määräaikainen jatko  

246 § Toimielinten osavuosiraportit 2021/9 kunnanhallitukselle/ kunnanvaltuustolle

247 § Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

248 § Valtuustoaloite, koirapuisto

249 § Palkantarkastus koulupsykologi Marjaana Leino

250 § Ilmoitusasiat

251 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20211213