15/2022

Käsiteltävät asiat:

240 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

241 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

242 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

243 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.10.

244 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.10.2022 (83,3%)

245 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

246 § Konserniohjeen antaminen

247 § Kunnanvaltuuston 14.10.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

248 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taseen yli-/alijäämien käsittely

249 § Toimielinten osavuosiraportit 2021/9 kunnanhallitukselle/ kunnanvaltuustolle

250 § Lisämääräraha, investointihanke uimarannan sauna

251 § Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

252 § Kunnanjohtajan vuosiloma

253 § Kosken Tl kunnan edustajien valinta nuorisovaltuuston vaalitoimikuntaan

254 § Ilmoitusasiat

255 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20221212