1/2021

Käsiteltävät asiat:

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

4 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.12.2020

5 § Kunnanvaltuuston 14.12.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

6 § Toimintakertomukset vuodelta 2020

7 § Ateriakorvaukset

8 § Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeet

9 § Irtisanoutuminen / Kunnanjohtaja Jukka Matilainen

10 § Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ja viran haettavaksi julistaminen

11 § Kunnanjohtajan vuosiloma

12 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen

13 § Maito ja maitotaloustuotteiden hankinta

14 § Muut asiat

15 § Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä

16 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallituksen pöytäkirja 20210111