1/2022

Käsiteltävät asiat

 1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

3§ Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

4§ Verovarojen tilitykset, Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.12.2021

5§ Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.11.2021

6§ Etuosto-oikeuden käyttäminen

7§ Kunnanvaltuuston 20.12.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

8§ Toimintakertomukset vuodelta 2021

9§ Ateriakorvaukset

10§ Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet

11§ Yleis- ja taloushallinnon käyttösuunnitelma vuodelle 2022

12§ Kosken Tl Rintamaveteraanit Ry:n anomus

13§ Talouspäällikön viran täyttäminen

14§ Maa-alueen ostaminen, jätevedenpuhdistamo

15§ Takuun vapauttaminen koskien tilojen Alho 284-407-1-31 ja Lepola

284-407-1-30 maa-ainesten ottolupaa/Noki

16§ Ateriakuljetussopimuksen option käyttö

17§ Määrärahan siirto, investointi ja käyttötalous

18§ Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen, Aura, Koski Tl, Marttila ja Pöytyä

19§ Ilmoitusasiat

20§ Muut asiat

Kh pöytäkirja 20220110