14/2021

Käsiteltävät asiat:

202 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

203 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

204 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

205 § Verovarojen tilitykset, Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.10.2021

206 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.9.2021

207 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

208 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen

209 § Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskija

210 § Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen

211 § Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimenkuva

212 § Perimättä jääneiden varhaiskasvatus maksujen poistaminen tileistä

213 § Lisäys talousarvioon vuosille 2021 ja 2022/ kuraattoriresurssin lisääminen vastaamaan           henkilöstömitoitusta

214 § Lisäys talousarvioon vuosille 2021 ja 2022/ lukion korona 21-23 -hanke

215 § Paimionjoki-yhdistyksen hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

216 § Yhteistyösopimus elinkeino- ja yrityspalveluiden järjestämisestä

217 § Kunnanvaltuuston 27.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

218 § Asuntojen vuokrien tarkistus

219 § Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

220 § Ilmoitusasiat

221 § Muut asiat

Kh pöytäkirja 20211101