Tällä sivulla kerrotaaan kunnan käynnissä olevista hankkeista.

 

Investointikohteet:

  • Jätevedenpuhdistamon rakentaminen
  • Päällystysten ja valaistusten uusimiset
  • Talolan pysäköintialueet laajennus
  • Liikuntahallin IV- koneen vaihto
  • Vesijohdon rakentaminen 10-tien viereen

 

Kosken Tl kunta on mukana seuraavissa hankkeissa:

Nuorisotoimi/Etsivä nuorisotyö =ELO, SENU:n (Seutukunnan Nuorisotoimet) kautta, hankerahoitus OPM ja Loimaan seutukunnan kunnat asukaslukuun perustuvilla kuntaosuuksilla. Elämän hallintaa etsivien nuorisotyöntekijöiden avulla 15-29 -vuotiaille. Hanke jatkuu, ja on saanut lisää vaikuttavuutta.

Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi -hanke
Turun kaupunki yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa, tavoitteena on vahvistaa nuorisotyön ammatillisuutta maakunnassa ja sen avulla tukea nuorten elinolojen kehittymistä alueellisesti. Hanke vahvistaa, koordinoi ja kehittää nuorisotyön verkostoja, levittää hyviä käytäntöjä, tuottaa ja välittää tietoa nuorisotyön osa-alueista. Rahoitus koostuu L-S AVI:n avustuksesta sekä V-S kuntien rahoiuksesta. Hankkeessa ovat mukana kaikkien Varsinais-Suomen kuntien nuorisotoimet, yhteensä 27 kuntaa tai kaupunkia.

Ympäristönsuojeluntoimialalla SLLViekas Life vieraslajien torjuntahankkeessa yhdessä Pöytyä, Marttilan ja Auran kanssa. Kesto 2023 vuoden loppuun asti.