Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto.

Asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja muu hallinto on kunnanhallituksen ja sen valvonnan alaisena lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien sekä viranhaltijain asiana. Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon tarkastamista varten on valtuusto valinnut tarkastuslautakunnan.

 

Valtuusto

Valtuustossa on jäseniä 21. Puolueittain valtuustopaikat jakaantuvat seuraavasti: Keskusta 11, Kokoomus 3, Perussuomalaiset 3, SDP 3 ja vihreät 1.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Marja Jalli, I varapuheenjohtajana Timo Toivonen ja II varapuheenjohtajana Ragni Reichardt.

valtuutettujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@koski.fi

 

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen yleisenä tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa, valvoa kunnan etua sekä valmistella valtuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanemisesta.

Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä.

Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii Heikki Pietilä ja varapuheenjohtajana Martti Mäkitalo.

Kunnanhallituksen varsinaisilla jäsenillä on käytössä kunnan sähköposti, etunimi.sukunimi@koski.fi

 

Lauta- ja johtokunnat

Lautakunnan tehtävä on kunnan hallintosäännössä määritelty seuraavasti:

Lautakunnalla on kokonaisvastuu valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja voimavarojen mukaan toimialalla tuotettavista kunnallisista palveluista ja niiden kehittämisestä. Lautakunta huolehtii myös voimavarojen jaosta toimialan sisällä ja toimintojen yhteensovittamisesta mukaan lukien palveluja tuottavat kuntayhtymät ja osakeyhtiöt siten, että yhteistyö lautakuntien välillä on riittävää.