Varhaiskasvatusmaksun perusteena käytettävät perheen tulorajat nousevat 33 %. Käytännössä tämä tarkoittaa varhaiskasvatusmaksujen alenemista maaliskuun alusta. Muutos perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja on valtakunnallinen. Sivistyslautakunta on käsittelyt asiaa kokouksessaan 15.2.2023.

Asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Maksuja alentamalla pyritään myös nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.

Kunnallisten päiväkotien ja perhepäivähoidon asiakasmaksun alennettu hinta astuu voimaan 1.3.2023.

Kaikilla varhaiskasvatuksen asiakasperheillä on mahdollisuus tarkistuttaa tulonsa 17.3.2023 mennessä ja tämän jälkeenkin perheillä on mahdollisuus tarkistuttaa tulonsa, jos tulot ovat muuttuneet merkittävästi.

Varhaiskasvatusmaksut- ja perusteet