Kosken Tl hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain hakemuksesta kulttuuritoimen avustuksia yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille,
jotka merkittävällä tavalla edistävät paikallista kulttuuria ja sen tunnetuksi tekemistä.

Avustukset on julistettu haettavaksi Auranmaan Viikkolehdessä ajalla 21.9.-5.10.2018.

Hakemukset on jätettävä hyvinvointilautakunnalle 5.10.2018 klo 15.45 mennessä.