Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu liikuntaesteisille, joilla on liikuntarajoitteita ja vaikeuksia käyttää joukkoliikennevälineitä, mutta jotka eivät ole vaikeavammaisia. Kuljetustuen tavoitteena on tukea iäkkäiden kuntalaisten selviytymistä omassa kodissaan ja vaikuttaa myönteisesti heidän toimintakykyynsä. Kuljetustukea ei myönnetä henkilölle, joka saa palveluita muun lain nojalla. Esimerkiksi sairaudesta johtuvat matkat lääkäriin, tutkimuksiin jne. korvaa Kela sairausvakuutuslain nojalla.

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävän kuljetustuen kriteerit:

– kuljetustukea myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin henkilöille, joilla on selkeä liikunta/toimintarajoite.
– Kuljetustukea myönnetään Kosken Tl kunnan alueella.
– Tukea myönnetään enintään 10 matka kuukaudessa.
– Matkat myönnetään taksiin.
– Asiakas maksaa kuljettajalle linja-autoliikenteen vakiovuorotaksan suuruisen  omavastuuosuuden.
– Kuljetustukea haetaan kirjallisesti kuljetustukihakemuslomakkeella.
– Kuljetustuki on henkilökohtainen.

Kosken Tl kunnassa on käytössä TaksikorttiPLUS – kortti maksuvälinejärjestelmänä.

Ohjeet TaksikorttiPLUS – kortin käyttöön

Sosiaaliohjaaja                 044 744 1126