Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista.

Kotipalvelutyön tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt kuntalainen voi elää itsenäisesti omassa kodissaan, tutussa asuinympäristössä, läheistensä ja ystäviensä keskuudessa turvallisesti.

Kotipalvelutoiminta pitää sisällään eri toiminta-alueita:

  • Kodinhoitoapu
  • Tukipalvelut
  • Omaishoidon tuen

 

Kodinhoitoapu

Kodinhoitoavulla autetaan kuntalaisia omassa kodissaan.
Kodinhoitopalvelu järjestetään kello 7.00 – 21.00 välisenä aikana viikon jokaisena päivänä kaikille niille, joilla on henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Muut asumista ja suoriutumista tukevat palvelut järjestetään tarpeen mukaan arkipäivisin kello 8.00 – 15.00 välisenä aikana.

 

Tukipalvelut

Tukipalveluina järjestetään ateria-, sauna-, pyykki-, turvapuhelin- ja virkistystoimintaa sekä päivätoimintaa.

Ateriapalvelu Ateriat valmistetaan Rapu-yksikön toimesta ja kuljetetaan kotiin
Saunapalvelu Taksi kuljettaa asiakkaat Pappilantien saunalle, missä kotipalvelu hoitaa pesun
Pyykkipalvelu Pesu tapahtuu palvelukeskuksen pesulassa, kotipalvelu kuljettaa tarvittaessa pyykit
Turvapuhelin Kaksipalvelun tarjoajaa, joista asiakas voi valita
Päivätoiminta Palvelukeskuksessa on kolmesti viikossa toimintapäivä, joka sisältää ateriat, saunotuksen,
virkistystoiminnan ja taksikuljetuksen

Tiedustelut

Vastaava sairaanhoitaja          044 744 1003

 

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaisesti hoitoa tai muuta huolenpitoa kotona. Tukena maksettava palkkio on porrastettu kolmeen luokkaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Tuen voi saada myös osittain tai kokonaan palveluina. Tuki myönnetään hoitoa tarvitsevalle, mutta maksetaan hoitajalle. Tuki on veronalaista tuloa hoitajalle.

Tiedustelut

Vastaava sairaanhoitaja               044 744 1003