Heinonen Marjukka

pitkä matematiikka, kemia, atk

Julla Hans

musiikki

Karvonen Niina 

liikunta

Kääriäinen Hanna virkavapaalla
sijaisena Kiviniemi Kati 

kuvataide

Lainio Anne

varehtori, uskonto, psykologia, filosofia, opinto-ohjaus, 1. vk. ryhmänohjaaja

Niemi Markus

rehtori, saksa, englanti

Nurminen Tapani

biologia, maantieto, terveystieto, erityisopetus, 2. vk. ryhmänohjaaja

Pyrhönen Susanna

espanja

Salo Urpo

ruotsi

Silfver Anssi

liikunta

Tähtinen Ville

fysiikka, lyhyt matematiikka, 1. vk. ryhmänohjaaja

Uusitupa Johanna

venäjä

Uuttu Tiinu

opinto-ohjaaja

Virtanen Anna-Kaisa

englanti, ranska, 2. vk. ryhmänohjaaja

Wilpola Kristiina

äidinkieli ja kirjallisuus, 3. vk. ryhmänohjaaja

Äikiä Hannu

historia ja yhteiskuntaoppi, 3. vk. ryhmänohjaaja