Heinonen Marjukka

pitkä matematiikka, kemia, atk, 2. vk. ryhmänohjaaja

Julla Hans

musiikki

Karvonen Niina

liikunta

Kääriäinen Hanna

kuvataide, 3. vk. ryhmänohjaaja

Lainio Anne

uskonto, psykologia, filosofia, opinto-ohjaus, 1. vk. ryhmänohjaaja

Niemi Markus

vararehtori, englanti, saksa, 2. vk. ryhmänohjaaja

Nurminen Tapani

biologia, maantieto, terveystieto, 3. vk. ryhmänohjaaja

Rautavuori-Lehtinen Mirja

rehtori, luova kirjoittaminen

Salo Urpo

ruotsi

Silfver Anssi

liikunta

Tähtinen Ville

fysiikka, lyhyt matematiikka, 1. vk. ryhmänohjaaja

Uuttu Tiina

opinto-ohjaaja

Virtanen Anna-Kaisa

ranska ja englanti

Wilpola Kristiina

äidinkieli ja kirjallisuus

Äikiä Hannu

historia ja yhteiskuntaoppi