Heinonen Marjukka

pitkä matematiikka, kemia, atk, 3. vk. ryhmänohjaaja

Julla Hans

musiikki

Karvonen Niina virkavapaalla
sijaisena Saarnio Heidi

liikunta

Kääriäinen Hanna

kuvataide

Lainio Anne

varehtori, uskonto, psykologia, filosofia, opinto-ohjaus, 2. vk. ryhmänohjaaja

Niemi Markus

rehtori, englanti, saksa, 3. vk. ryhmänohjaaja

Nurminen Tapani

biologia, maantieto, terveystieto

Salo Urpo

ruotsi

Silfver Anssi

liikunta

Tähtinen Ville

fysiikka, lyhyt matematiikka, 2. vk. ryhmänohjaaja

Uuttu Tiina virkavapaalla
sijaisena Lucenius Iira

opinto-ohjaaja

Virtanen Anna-Kaisa

ranska ja englanti

Wilpola Kristiina

äidinkieli ja kirjallisuus, 1. vk. ryhmänohjaaja

Äikiä Hannu

historia ja yhteiskuntaoppi, 1. vk. ryhmänohjaaja