Heinonen Marjukka

pitkä matematiikka, kemia, atk, 2. vk. ryhmänohjaaja

Julla Hans

musiikki

Karvonen Niina virkavapaalla
sijaisena Saarnio Heidi

liikunta

Kääriäinen Hanna

kuvataide, 3. vk. ryhmänohjaaja

Lainio Anne

uskonto, psykologia, filosofia, opinto-ohjaus, 1. vk. ryhmänohjaaja

Niemi Markus

vararehtori, englanti, saksa, 2. vk. ryhmänohjaaja

Nurminen Tapani virkavapaalla
sijaisena Lemmetty Piia

biologia, maantieto, terveystieto, 3. vk. ryhmänohjaaja

Rautavuori-Lehtinen Mirja

rehtori, luova kirjoittaminen

Salo Urpo

ruotsi

Silfver Anssi

liikunta

Tähtinen Ville

fysiikka, lyhyt matematiikka, 1. vk. ryhmänohjaaja

Uuttu Tiina

opinto-ohjaaja

Virtanen Anna-Kaisa

ranska ja englanti

Wilpola Kristiina

äidinkieli ja kirjallisuus

Äikiä Hannu

historia ja yhteiskuntaoppi