Laaksonen Päivi

koulusihteeri

Suominen Jussi-Pekka

atk-tuki

Jokela Kirsi

keittiöpäällikkö

Leime Nina

ravitsemustyöntekijä

Huvila Merja

kouluhuoltaja

Vlasov Merja

kouluhuoltaja

Väätäinen Anneli

kouluhuoltaja

Takala Jarmo

laitosmies, 044 7441 156

Leino Marjaana

koulupsykologi, 044 0847 435

Vinterbäck Tero

koulukuraattori, 044 7441 002

Johanna Heino

terveydenhoitaja, 050 343 9971
(lukiolla keskiviikkoisin)

Ruohonen Katriina

koulun hammaslääkäri (koskelaiset)

de Vocht Maarten

koululääkäri