Kosken Tl varhaiskasvatus

 Varhaiskasvatuksen kausi on vuosittain 1.8. – 31.7., mutta varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamista. Mikäli hoidon tarve kuitenkin johtuu vanhemman työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä hoitotarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Kosken Tl kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen asiointi. eAsioinnista löytyvät sähköiset varhaiskasvatushakemukset, esiopetuksen ilmoittautuminen sekä varhaiskasvatuksen asiakaspäätökset (sijoitus- ja maksupäätökset). Kunnan kotisivuilta löytyvät ajankohtaiset tiedot varhaiskasvatusmaksuista ja -perusteista.

Vuonna 2015 syntyneille on lähtenyt kirje kotiin esiopetuksesta viikolla 10.

Kuntalisä

Kosken Tl kunnassa maksetaan Kuntalisää kotona hoidettavista alle 3 -vuotiaista lapsista sekä heidän alle kouluikäisistä sisaruksistaan. Tarkemmat tiedot kuntalisästä löytyvät kunnan kotisivuilta kasvatus ja koulutus osion alta.