Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa Kosken Tl kunnan varhaiskasvatukseen. Kunnassamme toimii kaksi päiväkotia, päiväkoti Naavatassu ja päiväkoti Töpöhännän tupa. Päiväkoti Naavatassussa toimii kolme ryhmää: Etsijät, Tutkijat ja Vaeltajat. Päiväkoti Töpöhännän tuvassa järjestetään esiopetus sekä sitä täydentävä varhaiskasvatus.  Päiväkodeissamme lapsi saa kokeilla, tutkia, tehdä ja oppia vuorovaikutuksessa ryhmän lasten ja kasvattajien kanssa. Varhaiskasvatuksessamme arvostetaan turvallista, lapsilähtöistä ja tasapuolista kasvu- ja oppimisympäristöä. Meillä on maltilliset ryhmäkoot sekä loistavat resurssit.

Varhaiskasvatuksen opettajalla on pedagoginen kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnasta. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsiryhmänsä hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelusta yhdessä ryhmän työtiimin kanssa. Arvostamme myönteistä ja vastuullista työotetta, aloitteellisuutta, joustavuutta sekä tiimityötaitoja. Kosken Tl kunnan varhaiskasvatuksen sivut löytyvät Facebookista nimellä Kosken Tl varhaiskasvatus ja Instagramista koskentlvarhaiskasvatus. Mikäli sivumme näyttävät ja kuulostavat innostavilta ja mielenkiintoisilta, niin paikka joukossamme voi olla tarkoitettu juuri sinulle.

Varhaiskasvatuksen opettajan palvelussuhteeseen on edellytyksenä kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005).

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.  Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 7.6.2023 kello 14.00 osoitteeseen Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl tai sähköpostitse piritta.sihvonen@koski.fi. Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Piritta Sihvonen puh. 044 744 1132.

Koskella Tl 24.5.2023

Kosken Tl sivistyslautakunta